1Gezin 1Plan Trawant

1 gezin 1 plan Trawant wil kinderen, jongeren en gezinnen veerkrachtig maken om de regie over hun leven opnieuw in eigen handen te krijgen en te houden. Ze doen dit door resoluut in te zetten op het versterken van de krachten binnen gezinnen en hun netwerk.

1 gezin 1 plan Trawant wordt mogelijk gemaakt binnen een intersectorale samenwerking tussen de partners rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ). Maar om daadwerkelijk hét verschil te maken voor gezinnen, moeten we alle krachten van iedereen betrokken op kinderen, jongeren en gezinnen bundelen. CLB, Wiegwijs, Huizen van het kind, sociale huizen, ... zijn daarom ook onmisbare partners binnen 1 gezin 1 plan Trawant.

Het aanbod van 1 gezin 1 plan Trawant bestaat o.a. uit gezinsbegeleiding en een eerstelijnspsycholoog die psychologische hulp kan bieden aan kinderen, jongeren en hun gezin.

Meer informatie over het aanbod, de doelgroep en de contactgegevens vind je op de website van Jeugdhulp Trawant.

Naar top