Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt partners samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven,...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Het LOK in Ranst tracht tweemaal per jaar samen te komen.

Bij vragen over de werking kan je contact opnemen met huisvanhetkind@ranst.be.

Contact

Huis van het kind

Adres
Doggenhoutstraat 4 , 2520 Ranst
Tel.
Website
Naar top