Ranst Pleegzorggemeente

Pleegzorg biedt hulp aan ouders die voor korte of lange tijd niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven deze kinderen tijdelijk een nieuwe thuis waar ze vooral zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien richting toekomst. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen.

Ranst werkt als Pleegzorggemeente samen met Pleegzorg Vlaanderen om pleegzorg in de gemeente bekend te maken, via o.a. een infoavond of het mee verspreiden van informatie.

Meer info?

Voor meer informatie of over pleegzorg, infosessies, ontmoetingsmomenten of andere activiteiten in de buurt, surf je naar www.pleegzorg.be.

Naar top